fbpx

Wanneer sal die ECTA van toepassing wees?

Wanneer sal die ECTA van toepassing wees?

Die inwerkingtreding van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies 2002 (hierin verwys na as die ‘ECTA’) bevat ‘n paar aspekte wat in ag geneem moet word wanneer webwerwe vir besighede geskep word en wanneer elektroniese transaksies aangegaan word.

Transaksie (ECTA definisie): “‘n transaksie van kommersiële of nie-kommersiële aard, en sluit in die verskaffing van inligting en e-regering dienste“.

Waar ‘n elektroniese transaksie gesluit word, sal die ECTA op daardie transaksie van toepassing wees. Sekere artikels van die Verbruikerswet is nie van toepassing op e-handelstransaksies indien die ECTA op hulle van toepassing is en/of waar die Verbruikerswet Artikels spesifiek na die ECTA Artikels verwys nie. Die Verbruikerswet maak voorsiening vir die feit dat waar meer as een Wet van toepassing is, die Wet wat aan die verbruiker meer beskerming bied, die Wet sal wees wat van toepassing is.

Wanneer ‘n elektroniese transaksie plaasvind sal die verbruiker nie die geleentheid hê om na ‘n verskaffer se perseel toe te gaan en die goedere wat geadverteer/bemark word, te inspekteer nie. Hulle sal nie die geleentheid hê om tekortkominge of foute aan te spreek nie. As gevolg van hierdie unieke manier om goedere en/of dienste te koop, sal die ECTA (gedeeltelik) van toepassing wees op so ‘n transaksie. Die Verbruikerswet sal steeds van toepassing wees in gevalle waar dit nie spesifiek voorsiening maak vir sekere dele van die ECTA nie.

Hoofstuk VII van die ECTA maak voorsiening vir die beskerming van verbruikers deur voorsiening te maak vir Artikel 43, 44 en 45. Artikel 43 reguleer watter soort inligting aan die verbruiker op die verskaffer se webwerf vertoon moet word. Artikel 44 maak voorsiening vir ‘n 7 dae afkoelperiode en Artikel 45 is spesifiek gerig op ongevraagde goedere, dienste en kommunikasie.

Tydens die verwerking van inligting kan die POPI Wet sowel as die ECTA van toepassing wees. Totdat die POPI Wet volledig in werking tree, sal die ECTA persoonlike inligting reguleer wat via die webwerf ingewin word. Die POPI Wet bepaal dat, indien enige ander wetgewing voorsiening maak vir voorwaardes vir die wettige verwerking van persoonlike inligting wat meer uitgebrei is as dié wat in Hoofstuk 3 van die POPI Wet uiteengesit word, sal die uitgebreide toestande heers.

Dit word beklemtoon dat die ECTA ‘n enorme impak het op daaglikse saketransaksies en in ag geneem moet word.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*