Uiteensetting van die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk (Gedeelte 2)

Uiteensetting van die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk (Gedeelte 2)
September 8, 2017 Tersia Landsberg

‘n Vorige artikel het gekyk na die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk Wet, 2000: Voorkeur Aankope Regulasies, 2017 (die Wet). Dit is baie belangrik vir besighede wat gereeld deelneem aan die tender proses om van al die aspekte van die toepassing van die Wet bewus te wees wanneer aansoek gedoen word vir ʼn tender.

Regulasie 4 van die Wet bepaal dat indien ʼn Staatsorgaan besluit om van ʼn pre-kwalifikasie kriteria gebruik te maak, die tender geadverteer moet word met spesifieke tendervoorwaardes om te verseker dat sekere voorgestelde groepe bevoordeel word. Dit sal dan tot gevolg hê dat slegs 1 of meer van die tenderaars wat aansoek doen vir die tender, kan kwalifiseer.

Hierdie tendervoorwaardes behels:

 1. Tenderaar het sy minimum B-BBEE vlak (erkenning) gestipuleer.
 2. Is ʼn Vrygestelde Mikro Onderneming (VMO)/Kwalifiserende Klein Onderneming (KKO).
 3. Die tenderaar gaan minimum van 30% sub-kontrakteer aan:
  1. ʼn VMO/KKO wat te minste 51% of meer swart eienaarskap het.
  2. ʼn VMO/KKO wat ten minste 51% of meer swart eienaarskap het wat gehou word deur jeug (dit is persone tussen die ouderdom van 14 en 35).
  3. ʼn VMO/KKO wat ten minste 51% swart vroue eienaarskap het.
  4. ʼn VMO/KKO wat ten minste 51% swart eienaarskap het in die hande van gestremde persone.
  5. ʼn VMO/KKO wat ten minste 51% swart eienaarskap het in die hande van persone wat woon in landelike of onder ontwikkelde areas of informele nedersettings.
  6. Koöperasie wat ten minste 51% of meer swart eienaarskap het.
  7. ʼn VMO/KKO wat ten minste 51% swart eienaarskap in die hande van millitere veterane het (soos gedefinieer deur die Militêre Veterane Wet).
  8. ʼn VMO/KKO.

Indien jou tender aansoek nie enige van die pre-kwalifiserende kriteria nakom nie, gaan jou tender dokumente nie aanvaarbaar wees vir die tender nie.

Tenders wat geëvalueer word op funksionaliteit

Staatsorgane moet ook verder spesifiseer of die tender geëvalueer gaan word op funksionaliteit. Die evaluasie van die funksionaliteit moet objektief wees. Indien die tender geëvalueer word op funksionaliteit moet die tender dokumente die volgende stipuleer:

 1. Die evaluasie kriteria vir die meet van funksionaliteit.
 2. Die punte vir elk van die kriteria.
 3. Indien enige sub-kriteria, die punte vir elk van die sub-kriteria.
 4. Die minimum punte wat vereis word vir funksionaliteit.

Die minimum kwalifikasie punte vir funksionaliteit vir ʼn tender moet ook verder die volgende in ag neem:

 1. Moet vir elke tender afsonderlik vasgestel word.
 2. Mag nie van so aard wees dat:
  1. Dit so laag is dat dit die kwaliteit van die goedere of dienste waarvoor getender word beïnvloed nie; of
  2. so hoog is dat dit onredelike beperking tot gevolg het nie.

Enige punte wat deur die tenderaar toegeken word op die grond van funksionaliteit moet afgerond word tot die naaste twee desimaal.

ʼn Tender wat nie daarin slaag om die minimum kwalifiserende punte vir funksionaliteit te behaal nie, se tender dokumente sal nie aanvaarbaar wees nie.

Elke tender wat wel die minimum kwalifiserende punte vir funksionaliteit behaal moet verder geëvalueer word in terme van prys en die voorkeur punte sisteem, asook enige objektiewe kriteria soos vasgestel deur Regulasie 11 van die Wet.

Die volgende artikel gaan kyk na onder andere subkontraktering na toekenning van ‘n tender asook die kansellasie van ʼn tender.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*