Uiteensetting van die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk (Deel 3)

Uiteensetting van die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk (Deel 3)
November 20, 2017 Chante Hobbs

Dele 1 en 2 van hierdie reeks het gekyk na die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk Wet (VABW). Die laaste artikel in hierdie reeks kyk na subkontraktering na toekenning van ʼn tender (kontrak) asook die kansellasie van ʼn tender.

Regulasie 12 van die VABW: vereistes vir die subkontraktering na ʼn tender toegeken is

Dit stel dat ʼn entiteit waaraan ʼn tender toegestaan is, kan slegs ʼn subkontraktering ooreenkoms aangaan indien hulle goedkeuring vanaf die staat ontvang het. Dit bepaal ook verder dat waar ʼn entiteit ʼn tender toegestaan is, in ʼn aangewese sektor, daardie tender nie gesubkontrakteer kan word in so ʼn wyse dat dit tot gevolg het dat die plaaslike produksie, of die algehele waarde van die kontrak verminder word na onder die vasgestelde drempel.

Die laaste vereiste vir die subkontraktering in terme van Regulasie 12 bepaal dat ʼn entiteit waaraan die tender toegestaan is nie meer as 25% van die kontrak kan subkontrakteer na ʼn entiteit wat nie dieselfde BSEB vlak of ʼn hoër BSEB het as die entiteit waaraan die kontrak toegeken is nie. Behalwe in die geval waar die kontrak aan ʼn EME gesubkontrakteer word. Die EME moet egter oor die kapasiteit beskik as ook die vermoeë beskik om die kontrak te kan uitvoer voor die kontrak aan die betrokke EME gesubkontrakteer kan word.

Kansellasie van ʼn tender

In terme van Regulasie 13 van Die Wet kan ʼn Staatsorgaan alvorens die tender toegestaan is, die tender aansoek kanselleer indien:

  • Daar nie meer ʼn behoefte vir die dienste of goedere is nie as gevolg van onvoorsiene omstandighede;
  • Daar nie meer fondse beskikbaar om die projek te befonds nie;
  • Hulle het geen aanvaarbare aansoeke ontvang vir die tender nie;
  • Daar is ʼn wesenlike onreëlmatigheid met die tender proses:
    • Indien die staat besluit om voort te gaan met die kansellasie van die tender moet die besluit gepubliseer word op dieselfde manier as wat die oorspronklike tender uitnodiging gepubliseer is;
    • Die tender kan slegs vir ʼn tweede keer gekanselleer word met vooraf verkrygde toestemming van die relevante tesourie

Soos u met die reeks artikels kan sien is dit baie belangrik vir besighede om bewus te wees van al die implikasie en vereistes soos voorgeskryf in Die Wet. Ons hoop dat die reeks artikels darem bietjie lig sal kan werp op die bogemelde.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*