Posts tagged with ‘Employer’

 • Is Mentorskapprogramme die moeite werd?

  Om betrokke te wees by mentorskap bied tasbare voordele vir mentors waarby mentors professioneel kan baat. Enkele belangrike voordele vir…

  by Chante Hobbs
 • Verskaffers se aanspreeklikheid vir foutiewe goedere

  Besighede loop ​​daagliks die risiko vir aanspreeklikheid van gebrekkige goedere. ‘n Onlangse belangrike insident is die uitbraak van Listeriose wat…

  by Chante Hobbs
 • Supplier accountability for defective goods

  Businesses face risk for liability for defective goods every day. A recent important incident is the Listeriosis outbreak that crippled…

  by Chante Hobbs
 • Hoogtepunte van die SEB Kommissie Jaarlikse Konferensie 2018

  Verbetering van Staat Voorkeuraankope vir ware bemagtiging – dit was die tema van die Breë Basis Swart Ekonomiese Bemagting (BSEB)…

  by Chante Hobbs
 • Highlights from the BEE Commission’s Annual Conference 2018

  Improving State Procurement for real empowerment – this was the theme of the Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) Commission’s annual…

  by Chante Hobbs
 • Die Werkgewersgids tot: dronk werknemers

  Amper elke wergewer moes al een van die volgende situasies hanteer: Werknemer meld aan vir diens terwyl hy onder die…

  by Chante Hobbs
 • The Employer’s Guide to: intoxicated employees

  Almost every employer has had to deal with one of the following situations: An employee reports for duty while under…

  by Chante Hobbs
 • The employers guide to: Discovery during disciplinary hearings

  It is common cause that the employer, as a general rule, does not have a duty to discover certain documents…

  by Chante Hobbs
 • Misconduct during a disciplinary hearing – what now?

  Can an employee be dismissed for serious misconduct committed during a disciplinary hearing? A case study: The Labour Appeal Court…

  by Chante Hobbs
 • Is offering a plea bargain regarded as inconsistent?

  Would it be an inconsistency if the co-perpetrator is given a lesser sentence should the employee testify? Section 3 (6)…

  by Chante Hobbs