Posts tagged with ‘Employer’

 • Getting the disciplinary hearing right

  In order to establish the conduct employers expect from their employees in the workplace, all employers must adopt disciplinary procedures…

  by Chante Hobbs
 • Die Verbruikerbeskermingswet in praktyk – ‘n gevallestudie

  Artikel 61 van die Verbruikerbeskermingswet 68 van 2008 (VBW) wat oor streng aanspreeklikheid handel vorm die kern van hierdie aangeleentheid…

  by Chante Hobbs
 • The Consumer Protection Act in practice – a case study

  Section 61 of the Consumer Protection Act 68 of 2008 (CPA) which deals with strict liability forms the centre of…

  by Chante Hobbs
 • Uiteensetting van die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk (Deel 3)

  Dele 1 en 2 van hierdie reeks het gekyk na die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk Wet (VABW). Die laaste artikel…

  by Chante Hobbs
 • Explaining the new Preferential Procurement Policy Framework (Part 3)

  Parts 1 and 2 of this series looked at the new Preferential Procurement Policy Framework Act (PPPFA). The last installment…

  by Chante Hobbs
 • 4 stappe tot gemotiveerde werknemers

  Een van die belangrike eienskappe wat ‘n leier moet hê is die vermoë om ander te motiveer. In terme van…

  by Chante Hobbs
 • 4 steps to motivated employees

  One of the most important qualities a leader must have is the ability to motivate others. In terms of an…

  by Chante Hobbs
 • Het jy ‘n Zimbabwiër in diens? Alles wat jy moet weet van die nuwe Zimbabwiese Permitvrystellingsbedeling

  In April 2009 het die Departement van Binnelandse Sake die Zimbabwiese Bedelingsprojek (ZBP) geïmplementeer wat ten doel gehad het om:…

  by Chante Hobbs
 • Employing a Zimbabwean? Everything you need to know about the new Zimbabwean Exemption Permit Dispensation

  In April 2009 the Department of Home Affairs implemented the Dispensation of Zimbabweans Project (DZP), which had as its main…

  by Chante Hobbs
 • The Employers Guide to: Terminating an Employment Contract during the Annual Shutdown

  As we are nearing the end of the year, many employers will embark on an annual shutdown of their businesses…

  by Chante Hobbs