fbpx

Is Mentorskapprogramme die moeite werd?

Is Mentorskapprogramme die moeite werd?

Om betrokke te wees by mentorskap bied tasbare voordele vir mentors waarby mentors professioneel kan baat. Enkele belangrike voordele vir mentors sluit in:

 1. Moedig die mentor aan om kennis te deel, wat help om die mentor se gevoel van selfwaarde te verhoog
 2. Versterk die mentor se interpersoonlike verhoudingsvaardighede en ontwikkel professionele verhoudings
 3. Help om die mentor se loopbaan weer te aktiveer
 4. Lei tot meer persoonlike bevrediging en verhoog werkstevredenheid
 5. Bied die geleentheid om na te dink oor hul eie doelstellings en praktyke
 6. Bevorder leierskapsvaardighede in mentors

 

Wat is die voordele vir die mentee?

Om in ‘n mentorskapprogram te wees is een van die mees waardevolle en effektiewe ontwikkelingsgeleenthede wat jy werknemers kan bied. Enkele belangrike voordele vir die mentee sluit in:

 1. Die geleentheid om nuwe vaardighede en kennis te ontwikkel
 2. Verhoog die mentee se selfvertroue
 3. Verbeter die mentee se interpersoonlike verhoudingsvaardighede
 4. Help met probleemoplossing
 5. Raad oor die ontwikkeling van sterk punte en die oorkoming van swakhede
 6. Leiding oor professionele ontwikkeling en vooruitgang

 

Wat is die voordele vir die maatskappy?

Vir werkgewers is besigheidsopleiding ‘n belegging en ‘n nuttige en koste-effektiewe manier om jou ontluikende talent te ontwikkel en dit hou jou mees kundige en ervare presteerders betrokke en energiek. Enkele belangrike voordele vir die maatskappy sluit in:

 1. Bevorder meer lojale werknemers/lede – dit kan lei tot vermindering in omsetkoerse van werknemers (wat geld spaar op werwings- en opleidingskoste)
 2. Skep ‘n meer positiewe werksomgewing
 3. Verbeter personeel se moraal, prestasie en motivering – en verbeter dus produktiwiteit
 4. Ontwikkel ‘n kultuur van persoonlike en professionele groei
 5. Bevorder ‘n gevoel van samewerking en harmonie binne die organisasie

Mentorskap kan ‘n WEN/WEN/WEN wees (vir die maatskappy, die mentor en die mentee), maar dit moet formeel ingeplant word in die kultuur van die maatskappy.

Meer en meer maatskappye sien die voordele van gestruktureerde interne mentorskapprogramme. Trouens, 96% van die Fortune 500maatskappye het ‘n vorm van mentorskap in die werkplek implementeer as deel van hul algehele talent- en organisatoriese ontwikkelingstrategie.

Mentorskap mag dalk ‘n noodsaaklikheid eerder as ‘n luuksheid wees.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*