fbpx

Die effek van stereotipering in die werksplek

Die effek van stereotipering in die werksplek

Stereotipering (veralgemening) is ‘n oorvereenvoudige, gestandaardiseerde geestelike prent wat geprojekteer word op al die lede van ‘n groep. Stereotipes word dikwels geskep van mense van spesifieke kulture of rasse. Dit is egter nie net op verskillende rasse en agtergronde gemik nie – geslagstereotipes bestaan ​​ook in die werksplek en mag ‘n nadelige effek op jou werksmag hê.

Impak van stereotipes op werknemers

Stereotipering maak nie net seer nie, dit beperk ook. Selfs al is die stereotipering in sommige gevalle waar, sal voortdurende stereotipering van ʼn persoon gebaseer op vooropgestelde idees, hulle nie aanmoedig om suksesvol te wees nie.

Om aan verwagtinge te voldoen voeg ‘n sterk, positiewe gevoel toe – d.w.s. jy het hard gewerk, jou doelwitte bereik en jy het baie goeie werk verrig. Stereotipering kan egter ook veroorsaak dat personeel aan jou negatiewe verwagtinge voldoen, terwyl hulle baie beter kon doen. Personeel kan ophou probeer wanneer hulle jou verwagte uikoms bereik het in stede daarvan om hulle heel beste te lewer en beter te presteer.

Impak op produktiwiteit en diskriminasie

Stereotipering beïnvloed nie net die produktiwiteit en winste in ‘n organisasie nie, maar breek ook die selfbeeld van die werknemers af.

Stereotipering kan veroorsaak dat mense in ‘n werksplek individue of groepe op ‘n sekere manier behandel, gebaseer op vooropgestelde idees oor daardie persoon of groep. Die bevordering van ‘n nie-diskriminerende werksplek met openlikheid en aanvaarding van individuele verskille help om algemene negatiewe gevolge te voorkom.

Beperking op die impak van stereotipes op werksplekverhoudings

Die gebruik van hierdie stereotipes verhoed dat mense mekaar leer ken en op die regte manier met mekaar omgaan. Stel jou voor jy kry ‘n nuwe kollega wie se geloof van joune verskil. As jy aannames maak oor jou nuwe kollega, gebaseer op die stereotipes wat met daardie persoon se geloof verband hou, kan jy met ‘n vyandige en onvriendelike verhouding begin, wat jou vermoë om saam te werk belemmer. As jy egter die nuwe kollega as individu sou leer ken en jy ook enige geloofs- en politieke verskille ter syde kan plaas ter wille van produktiwiteit, sal jy nuwe perspektief aanleer en ‘n sterk verhouding bou wat op wedersydse begrip gebaseer is.

Hoe om stereotipering in die werksplek te oorkom

 1. Erken dat jy dalk bevooroordeeld is.
 2. Aanvaar dat elke werknemer ‘n individu is.
 3. Behandel elke persoon volgens hul individuele vermoë en bydrae.
 4. Moenie geslagstereotipering in die werksplek toelaat nie.
 5. Verskaf gelyke geleenthede vir mans en vroue in die maatskappy.
 6. Moenie ander stereotiperings oor die hoof sien nie soos seksuele oriëntasie of etniese kommentaar deur kollegas of ander werknemers.
 7. Bevorder ‘n kultuur van verdraagsaamheid en aanvaarding in die werksplek.
 8. Bevorder positiewe dialoog rondom sosiale begrip.
 9. Hou jouself en personeel aanspreeklik.
 10. Die belangrikste is, wees oopkop!

 

Stappe om ‘n inklusiewe organisatoriese kultuur te skep

 1. Neem tyd om na te dink oor wie jy is, die werksatmosfeer wat jy wil vestig en uiteindelik dit waarvoor jy wil hê jou organisasie moet bekend staan.
 2. Dra hierdie ideologie aan die personeel oor. Aanvaarding van ander word nie deur mooi plakkate teen die muur of advertensie slagspreuke oorgedra nie, maar eerder deur aksies op grondvlak. Gebruik woorde en aksies om positiewe gedragsveranderinge te dryf wat na ‘n positiewe kultuurverskuiwing en beter besigheidsresultate sal lei. Wanneer werknemers waardevol voel is hulle geneig om harder te werk, langer te bly en meer produktief te wees, wat in wese ‘n wen-wen-situasie vir almal is. Werknemers weerspieël gewoonlik die houding van die leier in die besigheid.
 3. Werk as ‘n SPAN. Die belangrikheid van spanwerk kan nie oorbeklemtoon word nie. Dit behels die gesamentlike pogings van ‘n groep mense om ‘n gemeenskaplike doel te bereik. Elke organisasie moet daarom die belangrikheid van spanwerk beklemtoon vir die algehele groei van die organisasie. Moenie net aan mense dink as ‘werknemers’ of ‘departemente’ nie. Julle is almal deel van dieselfde span en elke individu se poging is nodig om die sukses en groei van die besigheid te verseker. Skep ‘n gevoel van eienaarskap en kweek ‘n gedeelde visie.

Hoë werknemeromset, afwesigheid en swak werknemerprestasie kan tekens van spanning, gebrek aan geleentheid of werknemerpersepsies van vooroordeel wees wat op stereotipes gebaseer is. ‘n Besigheid met ‘n sterk gesentraliseerde struktuur en ‘n dominante besluitnemingstyl, soos “my weg of die snelweg”, sal waarskynlik stereotipering versterk en werknemers aanstel wat “soos ons” is. Wanneer diversiteit en inklusiwiteitwerkswinkels net soms aangebied word kan dit dui op ʼn gebrek aan volgehoue ​​toewyding aan kulturele diversiteit.

SEESA Skills Training bied ‘n CULTURE AND DIVERSITY IN THE WORKPLACE kursus wat hierdie onderwerpe aanspreek, asook strategieë om ‘n meer samewerkende en insluitende werksomgewing te skep. Besoek gerus ons Training webwerf vir meer inligting (training.seesa.co.za)

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*