Author archive for Tersia Landsberg

 • Amended Codes of Good Practice: Empowering Supplier Status and the Workplace Skills Plan

  Empowering Supplier According to the Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) Amended Codes of Good Practice, all entities must meet the…

  by
 • Franchise Industrie Gedragskode

  Dit word toenemend duidelik dat die Nasionale Verbruikerskommissie (NVK) die klem verskuif van hulself, na die spesifieke industrie-ombudsmanne. Die konsep…

  by
 • Franchise Industry Codes

  It is becoming increasingly apparent that the National Consumer Commission (NCC) is shifting the focus from themselves towards the specific…

  by
 • Om ‘n kliënt se verwagtinge te oortref

  Daar is verskeie definisies vir kliëntediens, waarvan die akkuraatste waarskynlik is: “Kliëntediens is wat ook al die kliënt sê dit…

  by
 • Exceeding a customer’s expectations

  There are many definitions for customer service, but the most accurate definition is probably: “Customer service is whatever the customer…

  by
 • Die stand van Sektor Kodes

  Dit is ‘n interessante tydperk vir Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging (BSEB), veral indien jou besigheid onder een van die Sektor…

  by
 • The standing of Sector Codes

  It is an interesting time for Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE), especially if your company falls within one of the…

  by
 • Tydelike werkverskafferdienste oorleef

  Oor die afgelope jaar was die toekoms van tydelike werkverskafferdienste in gedrang weens wysigings aan die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV).…

  by
 • Labour brokers survive

  Over the past year, the future of labour brokers seemed uncertain due to amendments of the Labour Relations Act (LRA).…

  by
 • status

  The Employer’s Cheat Sheet

  Feeling a bit confused over all the small payments you need to make every month, draining your pocket? Click on…

  by