Author archive for Tersia Landsberg

 • Die noodsaaklikheid van POPI-slim werknemers

  Baie besighede sukkel om die vereistes van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) te implementeer sonder om…

  by
 • The necessity of POPI-smart employees

  Many businesses struggle to implement the requirements of the Protection of Personal Information Act (POPI) without severely impacting the day-to-day…

  by
 • Uiteensetting van die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk (Gedeelte 1)

  Die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk Wet, 2000: Voorkeur Aankope Regulasies, 2017 (Die Wet) is in die Staatskoerant gepubliseer op 20…

  by
 • Explaining the new Preferential Procurement Policy Framework (Part 1)

  The new Preferential Procurement Policy Framework Act, 2000: Preferential Procurement Regulations, 2017 (hereafter the Act) was Gazetted on the 20…

  by
 • MS Excel – kortpaaie na produktiwiteit

  Met tegnologie wat voortdurend ontwikkel en meer toepassings (apps) wat elke dag die lig sien, word dit baie gou oorweldigend…

  by
 • MS Excel – productivity shortcuts

  With technology constantly evolving and more applications (apps) seeing the light every day, it very soon becomes overwhelming to stay…

  by
 • Aftrekkings vir skade

  Aftrekkings van die vergoeding van werknemers word gereguleer deur Artikel 34 van die Wet op Basiesie Diensvoorwaardes (WBDV). Artikel 34…

  by
 • Deductions for damages

  Deductions from the remuneration of employees are regulated by Section 34 of the Basic Conditions of Employment Act (BCEA). Section…

  by
 • Enterprise and Supplier Development: the easiest way to get a better BEE score

  The Amended Codes of Good Practice came into effect on 1 May 2015 and it has been increasingly difficult for…

  by
 • Entrapment: A guide for employers suspecting misconduct

  Entrapment: when the employer lures the employee into committing misconduct that the employee would not have committed but have done…

  by